Pass och visumregler

Pass, visum och inresetillstånd

Kontrollera ditt pass giltighetstid i god tid före avresa, oftast ska det vara giltigt sex månader efter hemkomst. Observera att pass krävs även för barn och spädbarn.  Passet får inte vara skadat. Observera även att provisoriskt pass inte gäller för inresa till vissa länder. Vi rekommenderar att man reser med pass även inom Schengen då det nationella ID-kortet inte alltid accepteras för styrkande av identitet och nationalitet på resmålet.


För kryssningar kräver alla rederier giltigt pass, nationellt ID accepteras ej oavsett destination.

För svensk medborgare, svensk medborgare med utländskt ursprung samt för utländsk medborgare bosatt i Sverige, gäller ibland särskilda visumbestämmelser för inresa i andra länder. I sällsynta fall har svensk medborgare av utländskt ursprung inte automatiskt inreserätt i ett land. Kontakta därför respektive lands ambassad för upplysningar. Resenären står för eventuella kostnader i samband med nekad inreserätt. Visum ska ordnas i Sverige före avresa. Den som p.g.a. avsaknad av giltigt pass eller visum förorsakar flygbolag, eller arrangör kostnad, bär personligen det ekonomiska ansvaret för detta.  Inför en kryssning så kan visumbestämmelser variera, rederiet kan ha egna regler. Hör med Globetrotter. 

ESTA/inresetillstånd

För inresa till USA krävs att alla resenärer (även svenska medborgare) ansöker om tillstånd att resa till USA genom att fylla i ett elektroniskt online-formulär. Detta finns på internet genom ESTA (Electronic System for Travel Authorization)  Inresetillståndet är avgiftsbelagt och betalas med kreditkort. Ansökan kan göras hur tidigt som helst (gäller dock endast i två år), men senast 72 timmar före avresa till USA. I de flesta fall får du svar inom ett par minuter. 

Från och med 1 april 2016 är det obligatoriskt med ett e-pass vid resa till eller via USA som turist under högst 90 dagar enligt Visa Waiver programmet. Undantag gäller för resenärer som vistats i Iran, Irak, Syrien eller Sudan efter 1 mars 2011, eller har medborgarskap i något av dessa länder. I dessa fall måste amerikansk ambassad eller konsulat kontaktas, även om det finns en sedan tidigare godkänd ESTA-ansökan. 

Ett e-pass har en särskild symbol på passets framsida och är en säkrare typ av pass med ett inbäddat elektroniskt chip. Om du inte har ett e-pass, eller om din planerade vistelse kommer att överstiga 90 dagar, måste du skaffa ett amerikanskt visum före avresa. 

Saknas ansökan/tillstånd genom ESTA kan man bli vägrad ombordstigning på planet eller inresa till USA. Vid oklarheter eller frågor, rekommenderar vi kontakt med amerikanska ambassaden/konsulatet. USA:s ambassad nås på telefonnummer 08-783 53 00. Globetrotter kan inte hjälpa till i avsaknad av ESTA.

Secure flight information

Amerikanska myndigheter har ålagt alla flygbolag att samla in uppgifter om resenärens namn (måste vara samma som i passet), kön och födelsedatum. Detta gäller alla flygresor till USA och alla resor genom amerikanskt luftrum, inklusive mellanlandningar i USA. Uppgifterna ska vara Globetrotter/ flygbolaget tillhanda vid betalning av flygbiljett. 

APIS

Advance Passenger Information System (APIS) är ett system för att förbättra passagerarsäkerheten. Många länder kräver av flygbolagen att de ska samla in passuppgifter av sina passagerare innan avresa. I vissa fall kan du spara tid genom att registrera dessa uppgifter i förväg på flygbolagets hemsida, annars lämnas de på flygplatsen eller tas direkt från bokningen.

UD

Globetrotter följer alltid UD:s reserekommendationer.

Viktiga länkar