Globetrotters tillgänglighetsredogörelse

Så arbetar vi med tillgänglighet


Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra tjänster och funktioner som finns på webbplatsen. Därför är tillgänglighet en mycket viktig fråga för oss. Vi är medvetna om att det finns brister i tillgängligheten för en del användare. Vi arbetar just nu med att identifiera dessa brister och kommer att åtgärda dessa i den utsträckning det är möjligt. På denna sida uppdaterar vi kontinuerligt information om vårt arbete med att säkerställa att vi uppfyller kraven på tillgänglighet.