Om personuppgifter

Personuppgifter

Hur lagras mina personuppgifter när jag beställer en resa?

Ving för register över de personuppgifter du lämnat i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Nödvändiga uppgifter lämnas till våra samarbetspartners, som flygbolag, hotell och bussbolag. Vi använder även uppgifterna i registret för att kunna ge information, erbjudanden och service rörande resan via e-mail, telefon, sms och postala utskick.

När du rest med oss sparas personuppgifterna i ett kundregister i två år eller längre om du samtyckt till det. Uppgifterna i kundregistret kan användas för marknadsföringsändamål eller marknadsundersökningar inom Thomas Cooks nordiska koncern.

Om du har tackat ja till erbjudanden mm eller är medlem på Min sida, godkänner du att Ving skickar erbjudanden, information, nyhetsbrev, marknadsundersökningar etc via e-mail, telefon, sms och postala utskick. Du kan närsomhelst välja att tacka nej till detta.

Ansvarig för personuppgifterna är Ving Sverige AB. Den som önskar information om vilka uppgifter som finns registrerade kan skriftligen ansöka om detta på nedanstående adress. Registerutdraget är gratis och lämnas på begäran en gång per år. Vill du inte att uppgifterna om dig ska finnas kvar eller att de ska ändras eller vill du begära rättelse, kontaktar du oss via e-post på info@ving.se eller via vanligt brev som skickas till Ving, 105 20 Stockholm.