Våra resevillkor

Här är de villkor som reglerar avtalet mellan resenären och researrangören. I avtalet ingår också information om det aktuella researrangemanget som finns på Globetrotter.se, i katalog från rederiet och i eventuell prislista, vilken du ska ta del av. Katalog från rederiet finns tillgänglig i våra butiker och hos din resebyrå eller kan beställas per telefon. I de fall rederiet ej har en tryckt katalog hänvisar vi till respektive hemsida för de olika rederierna. För resan gäller de allmänna och särskilda resevillkoren för paketresor som anges nedan. De allmänna villkoren har godkänts av Researrangörsföreningen i Sverige. De särskilda resevillkoren som anges med kursiv stil är särskilda villkor för arrangören och kompletterar de allmänna resevillkoren.

Resevillkor

Har du bokat en resa före den 1 augusti 2018, hittar du resevillkoren här