Insamling av personuppgifter

När du använder någon av Globetrotters tjänster samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter. Här beskriver vi hur vi samlar in, sparar och använder personuppgifterna.

Vad en personuppgift är

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel bokningsnummer och krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på epost innehållande inspiration och erbjudanden

Om du väljer att prenumerera på inspiration och erbjudanden från Globetrotter samlar vi in ditt namn och din e-postadress för att kunna skicka epost till dig. Om du väljer att lämna det samlar vi också in uppgifter om kön, födelsedatum, adress och hemvistland. Vi samlar in uppgifter om hur du använder utskicken, om vilka erbjudanden du är intresserad av och vad du klickar på.

Hur vi använder uppgifterna

Om du har valt att ta emot epost innehållande inspiration och erbjudanden från oss använder vi dina personuppgifter för att skicka epost till dig och för att anpassa innehållet i utskicken till just dig. Det är dels din e-postadress och dels uppgifter om din resehistorik, ditt användarmönster och dina preferenser. På så vis kan vi ge dig de erbjudanden som du har störst intresse och nytta av.

Vi använder också uppgifterna vi samlar in för att analysera mottagandet och användandet av utskicken för att utveckla och förbättra vår kommunikation och våra produkter och tjänster. Det är t.ex. uppgifter om vilka erbjudanden som resulterar i bokningar eller andra användarreaktioner.

Hur länge vi lagrar uppgifterna

Vi följer god sed i resebranschen. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen.

Om du prenumererar på epost innehållande inspiration och erbjudanden sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot sådan epost.

Vem som har tillgång till personuppgifterna

Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Internt hanterar vi personuppgifter i vår kunddatabas, i våra boknings- och säljstödssystem, i vårt kundtjänstsystem och i ett system för datahantering och dataförbättring. Dessa system är till för att kunna leverera de tjänster du har beställt från oss och för att kunna hantera frågor och kundvård i samband med utförandet av dessa tjänster. I dessa system kan samtliga de personuppgifter vi samlar in komma att hanteras.

Vi använder oss av externa leverantörer för personifiering och analys av användarbeteenden på våra webbplatser och för användarfeedback. Dessa företag hanterar personuppgifter som personuppgiftsbiträde för vår räkning. De uppgifter det rör sig om är framför allt uppgifter som hämtas in genom cookies och hanteras på anonym och aggregerad nivå.

Personifiering och marknadsföring

När du använder någon av våra webbplatser, vår app eller någon annan digital tjänst från oss samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, som t.ex. ditt IP-nummer. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka reseprodukter du är intresserad av. Om du är inloggad på Mina Sidor eller lämnar uppgifter som gör att vi kan identifiera dig kopplar vi ihop uppgifterna om ditt användarmönster med de andra uppgifter vi har samlat in om dig.

På våra webbplatser använder vi information som vi har samlat in om våra användare för s.k. personifiering. Det innebär att vi använder de uppgifter vi har samlat in om dig och din användning av våra tjänster för att påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut när just du besöker oss. Anpassningen kan t.ex. vara att vi sparar och visar uppgifter om resmål du sökt på vid tidigare besök på vår webb, språkpreferenser, och att vi visar annonser och erbjudanden som vi tror passar just dig och dina reseönskemål. För analys av användarmönster och personifiering använder vi oss av cookies. Du kan läsa vår cookiepolicy här.

Du har rätt att påverka insamlingen och användningen av dina personuppgifter

Personuppgifter som används för att skicka ut nyhetsbrev, för personifiering och för marknadsföring hanteras med stöd av samtycke. Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Du har också rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas och rätt till dataportabilitet.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på nedanstående adress.

Personuppgiftsansvar

Globetrotter ingår i Ving SVE Sverige AB. Ving är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna och andra webbplatser eller andra digitala medier som drivs av Ving. Globetrotter och Ving är en del av Nordic Leisure Travel-koncernen. Nordic Leisure Travel Group AB ("NLTG") utövar ett bestämmande inflytande över Ving och Globetrotter och har därigenom ett berättigat intresse att överföra personuppgifter till NLTG för interna administrativa ändamål samt för analys av kunders personuppgifter. Personuppgifter som samlas in av Globetrotter/Ving behandlas också av NLTG för i personuppgiftspolicyn angivna ändamål.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss på info@globetrotter.se eller via vanligt brev som skickas till Ving, 105 20 Stockholm. Du kan också kontakta oss via ”Min Sida” på globetrotter.se.

Fullständig personuppgiftspolicy

I vår personuppgiftspolicy kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter och om dina rättigheter.