Säkerhet och krisberedskap

Säkerhet och krisberedskap

För oss på Globetrotter står resenärernas säkerhet alltid i första rummet. Vårt säkerhetsarbete omfattar hela organisationen och handlar både om förebyggande åtgärder och krisberedskap.

Globetrotter följer alltid Utrikesdepartementets rekommendationer och arrangerar inte resor till länder eller områden som Utrikesdepartementet avråder från att resa till.