Insamling av personuppgifter

När du använder någon av Globetrotters tjänster samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter. Här beskriver vi hur vi samlar in, sparar och använder personuppgifterna.

Vad en personuppgift är

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel bokningsnummer och krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Uppgifter som samlas in när du gör en Reklamation på Globetrotter.se

Om du registrerar en reklamation eller ett klagomål på Globetrotter.se samlar vi in uppgifter för att kunna hantera ärendet. Det är bokningsnummer, rederi eller resmål, fartyg eller hotell, namn, adress, e-postadress och, om du begär ersättning, uppgifter om bankkonto för att kunna göra en eventuell utbetalning. Vi samlar också in de uppgifter du själv väljer att lämna i din beskrivning av felet eller klagomålet.

Hur vi använder uppgifterna

När du gör en reklamation eller framför ett klagomål på din resa eller rörande någon av våra tjänster vill vi hjälpa dig så bra vi kan. Vi hanterar de personuppgifter du lämnar och som behövs för att kunna besvara din fråga eller lösa ditt problem. Uppgifterna används för att utreda problemet och bedöma din rätt till ersättning, och till att vidta de övriga åtgärder som behövs för att åtgärda ett eventuellt fel. Vi använder ditt namn och bokningsnummer för att identifiera dig och din resa. Vi använder dina kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Vi kan också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.

För att tillhandahålla en del av de tjänster du har beställt från oss använder vi oss av underleverantörer och avtalspartners. Det är t.ex. rederier, flygbolag, hotell och arrangörer av utflykter och andra arrangemang på resmålen. För att kunna utreda en reklamation kan det vara nödvändigt att vi lämnar personuppgifter till dessa beroende på vad frågan rör.

Eftersom vi arrangerar resor till hela världen finns en del av våra samarbetspartners (t.ex. rederier, hotell och flygbolag) utanför EU/EES-området. Det betyder att personuppgifter kan komma att överföras till samarbetspartners i dessa länder för samma ändamål som beskrivs ovan. Oavsett vilket land vi överför dina personuppgifter har vi en skyldighet att tillse att en god skyddsnivå föreligger för dina personuppgifter. Vilket vi självklart gör.

Hur länge vi lagrar uppgifterna

Vi följer god sed i resebranschen. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen.

Vi sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas. I kunddatabasen sparas personuppgifter och resehistorik i två (2) år om du inte har samtyckt till att vi kan spara dina uppgifter längre.

Om du reklamerar inom två år från din senaste resa sparar vi samtliga dina uppgifter i tio år.

Vem som har tillgång till personuppgifterna

Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Internt hanterar vi personuppgifter i vår kunddatabas, i våra boknings- och säljstödssystem, i vårt kundtjänstsystem och i ett system för datahantering och dataförbättring. Dessa system är till för att kunna leverera de tjänster du har beställt från oss och för att kunna hantera frågor och kundvård i samband med utförandet av dessa tjänster. I dessa system kan samtliga de personuppgifter vi samlar in komma att hanteras.

Vi använder oss av externa leverantörer för personifiering och analys av användarbeteenden på våra webbplatser och för användarfeedback. Dessa företag hanterar personuppgifter som personuppgiftsbiträde för vår räkning. De uppgifter det rör sig om är framför allt uppgifter som hämtas in genom cookies och hanteras på anonym och aggregerad nivå.

Personifiering och marknadsföring

När du använder någon av våra webbplatser, vår app eller någon annan digital tjänst från oss samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, som t.ex. ditt IP-nummer. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka reseprodukter du är intresserad av. Om du är inloggad på Mina Sidor eller lämnar uppgifter som gör att vi kan identifiera dig kopplar vi ihop uppgifterna om ditt användarmönster med de andra uppgifter vi har samlat in om dig.

På våra webbplatser använder vi information som vi har samlat in om våra användare för s.k. personifiering. Det innebär att vi använder de uppgifter vi har samlat in om dig och din användning av våra tjänster för att påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut när just du besöker oss. Anpassningen kan t.ex. vara att vi sparar och visar uppgifter om resmål du sökt på vid tidigare besök på vår webb, språkpreferenser, och att vi visar annonser och erbjudanden som vi tror passar just dig och dina reseönskemål. För analys av användarmönster och personifiering använder vi oss av cookies. Du kan läsa vår cookiepolicy här.

Du har rätt att påverka insamlingen och användningen av dina personuppgifter

Personuppgifter som används för att skicka ut nyhetsbrev, för personifiering och för marknadsföring hanteras med stöd av samtycke. Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Du har också rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas och rätt till dataportabilitet.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på ovanstående adress. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år. OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska innehålla din namnteckning, du kan alltså inte bara skicka e-post. Märk brevet ”Personuppgiftsutdrag - till Vings Personuppgiftsombud”.

Personuppgiftsansvar

Globetrotter ingår i Ving Sverige AB. Ving är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna och andra webbplatser som drivs av Ving och i Vings mobilapp. Ving Sverige AB ingår i Thomas Cook-koncernen och bolaget Thomas Cook Northern Europe AB (TCNE). Ving och TCNE innehar därmed ett delat personuppgiftsansvar. Dock är din huvudkontakt Ving.

Personuppgifter som samlas in av Ving behandlas också av TCNE för samma ändamål.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss på info@globetrotter.se eller via vanligt brev som skickas till Ving, 105 20 Stockholm. Du kan också kontakta oss via ”Min Sida” på globetrotter.se.

Fullständig personuppgiftspolicy

I vår personuppgiftspolicy kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter och om dina rättigheter.