När är det orkansäsong i Karibien och vad innebär det?

Orkansäsongen i Karibien sträcker sig mellan 1 juni och 30 november, dock är orkaner oförutsägbara och högsäsongen för orkaner varierar beroende på geografiskt läge. I östra Karibien och längs den amerikanska östkusten är det störst risk för orkaner från mitten av augusti till mitten av september, medan det i västra Karibien är vanligast förekommande från mitten av september till början av november. Även om orkaner och tropiska stormar förekommer i början och slutet av perioden för orkansäsong är de relativt ovanliga. Södra Karibien med öar som t.ex Aruba, Bonaire och Curacao har ett geografiskt läge där det är ytterst ovanligt med orkaner.

Orkaner börjar som tropiska stormar som bildats över det varma vattnet i Atlanten väster om Afrika. 2017 har varit en ovanligt aktiv säsong vilket man tror beror på att vattnet varit ovanligt varmt. Under en normal orkansäsong kan man förvänta sig i genomsnitt 8-11 tropiska stormar , varav 5-7 av dessa utvecklas till orkaner. Av dessa är det inte alla som kommer in över land.

Hur säkert är det att kryssa i samband med en orkan?

Vi på Globetrotter, våra leverantörer och samarbetspartners har alltid högsta prioritet vad gäller säkerheten för våra kunder. Många av de rederier vi är återförsäljare för har kryssat i Karibien länge och är väl förberedda och vana vid att det kan uppstå dåligt väder och orkaner. En fördel med att vara ombord på ett kryssningsfartyg när en orkan närmar sig är att fartygen kan förflytta sig bort från stormen. Med dagens utvecklade teknik kan stormar och orkaner upptäckas i ett tidigt skede och man kan även förutspå en orkans förväntade bana vilket gör att rederier kan förflytta sig till en säker plats utanför stormens bana. Detta kan innebära att den planerade resrutten ändras och vissa destinationer ersätts med andra.

Går kryssningen till destinationer som blivit drabbade av en orkan?

Globetrotter och våra samarbetspartners är väldigt måna om att erbjuda våra kunder en så bra semesterupplevelse som möjligt. Om en orkan har orsakat en stor förödelse på någon destination är det rederiet som tar det slutgiltiga beslutet att ställa in ett stopp som då eventuellt ersätts med en alternativ destination. Resruttsändringarna fortsätter sedan tills destinationen är återuppbyggd och har öppnat för turism igen.

Blir det ändringar i min kryssning framöver och hur kommuniceras det i så fall ut?

Det slutgiltiga beslutet att ändra en kryssning ligger hos rederiet. Rederiet informerar Globetrotter om samtliga ändringar och vi kommer sedan att kontakta de kunder som berörs av ändringen. Rederierna försöker i största möjliga mån att undvika större ändringar men vissa kryssningar kommer att få en annan resrutt än vid bokningstillfället. För närvarande efter orkanerna Irma och Maria kontaktar vi de kunder som berörs vartefter informationen kommer från rederierna. Resruttsändringar kan komma med kort varsel även om vi och rederierna försöker ha så bra framförhållning som möjligt.

Utgår det någon kompensation vid resruttsändringar?

Vi kan tyvärr inte garantera att fartygen alltid ankommer alla de hamnar som annonserats, eller till punkt och pricka följer den annonserade resrutten. Globetrotter, rederir och fartygets kapten har rätt att utelämna hamnar, ankomma andra hamnar, avvika från den annonserade resrutten eller byta med ett annat fartyg eller en annan hamn om omständigheterna kräver det. Vi är heller inte ansvariga för underlåtelse att hålla ankomst- och avresetiderna som anges för hamnarna. Ändringar i resrutten företas vanligtvis av hänsyn till gästernas intresse och säkerhet och det utgår ingen kompensation för detta.

Vilka om- och avbokningsregler gäller?

Normala om- och avbokningsregler gäller om inget annat anges i samband med att resruttsändringen meddelas. Särskilda regler gäller för flyg.

Är något oklart, har du frågor eller behöver du hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på 08-506 115 00.